VERKOPEN VIA GROEN-DIREKT

uw assortiment op de grootste groene marktplaats?

 

Iedere verkoper krijgt logingegevens voor de online beheeromgeving van GROEN-Direkt. 

webshop.groen-direkt.nl

  • Real-time inzicht in uw verkopen en verkoophistorie raadplegen
  • Gehele aanbod bekijken van u en uw collegakwekers.
  • Monsters aanmelden, voorraden beheren en uw plek op het Product Promotie Plein reserveren.

In principe kan iedere kweker producten aanbieden via GROEN-Direkt. Er is echter niet altijd behoefte aan meer aanbod van alle productgroepen. Daarnaast gelden diverse voorwaarden:

GROEN-Direkt Assortiment Header Image (5)

Continue aanbod

GROEN-Direkt heeft een sterke voorkeur voor lange relaties met vaste leveranciers die gedurende het hele seizoen een constant aanbod bieden. Uitzondering hierop zijn uiteraard (leveranciers van) seizoensproducten.

GROEN-Direkt constante hoge kwaliteit tuinplanten (Klein)

Constante, hoge kwaliteit

De kwaliteitseisen die GROEN-Direkt en de eindklanten stellen zijn hoog. Iedere kweker moet een constante, hoge kwaliteit monsters kunnen aanbieden. De uiteindelijk geleverde producten moeten van exact gelijke kwaliteit zijn als de getoonde monsters

Monsterkwaliteit = uitleverkwaliteit

Beurs Groen Direkt

Snelle levering

Iedere aanbieder moet in de gelegenheid zijn om na de beurssluiting op dinsdag binnen 20 uur de bestelling te leveren in Boskoop.

Wilt u uw producten verkopen, heeft u het bovenstaande gelezen en kunt u hieraan voldoen?
Vul dan het onderstaande formulier in en wij maken spoedig een afspraak.

Voor elke monsterlaag die u aanbiedt, betaalt u een vast bedrag, dit bedrag is gestaffeld afhankelijk van het aantal aangeboden monsterpartijen; ongeacht de uiteindelijke verkopen. Daarnaast draagt u een percentage van de door u via GROEN-Direkt gerealiseerde omzet af aan GROEN-Direkt. Hiermee worden alle kosten gedekt voor de beurs en de verdere logistieke en financiële afhandeling.

Additioneel kunt u kiezen voor een stand op het Product Promotie Plein (PPP). Hier betaalt u een vaste bijdrage voor.

Voor de exacte hoogte van de kosten neemt u contact op met GROEN-Direkt. Frequente deelnemers worden aan het einde van het jaar beloond met teruggave percentage over alle deelnamekosten, dit kan oplopen tot 10%.

U bepaalt de verkoopprijzen van uw producten. Deze verkoopprijzen zijn inclusief de marge die u naderhand afdraagt aan GROEN-Direkt.

GROEN-Direkt betaalt haar leveranciers binnen 60 dagen. Tegen een betalingskorting van 2% krijgt de kweker reeds binnen 14 dagen betaald. Van de betaling ontvangt de leverancier een consignatiefactuur.

U geeft zelf vooraf uw verkoopbare voorraad op. Wij zullen nooit meer dan dit aantal verkopen. De kweker is ten allen tijde verantwoordelijk voor tijdige levering van het verkochte aantal planten tegen de aangeboden kwaliteit. U heeft een leverplicht!

 

Op het PPP treft u rechtstreeks honderden inkopers. U kunt met hen afspraken maken over bijvoorbeeld maatwerk qua labeling, levertijden, etc. Het staat u vrij om deze orders rechtstreeks te leveren, waarbij u geen marge aan Groen-Direkt verschuldigd bent. In veel gevallen zal de kopende partij echter vragen om de order via GROEN-Direkt te laten lopen, zodat gebruik gemaakt kan worden van de logistieke en administratieve afhandeling door Groen-Direkt.

GROEN-Direkt online inschrijven webshop (Klein)
Woensdag
Woensdag
Op woensdag en donderdag voorafgaand aan de beurs kunt u uw monsters aanmelden via GROEN-Direkt Online.
Woensdag
GROEN-Direkt online inschrijven webshop (Klein)
GROEn-Direkt Produkt Promotie Plein PPP (Klein)
Donderdag
Donderdag
Op donderdag ontvangt u onze bevestiging van uw deelname. Ook kunt u desgewenst tot en met donderdag uw plek op het Product Promotie Plein reserveren.
Donderdag
GROEn-Direkt Produkt Promotie Plein PPP (Klein)
GROEN-Direkt Webshop Web shop Beursaanbod
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdagavond is ons aanbod online beschikbaar
Vrijdag
GROEN-Direkt Webshop Web shop Beursaanbod
GROEN-Direkt actuele plantenfotos
Maandag
Maandag
Op de maandag voorafgaand aan de beurs levert u uw monsterpartij(en) voor 14.00 uur bij ons aan. Deze wordt vervolgens door ons gekeurd, gefotografeerd en op de beurs en in de webshop geplaatst.
Maandag
GROEN-Direkt actuele plantenfotos
GROEN-Direkt-honderden-kwekers-plantenaanbod
Dinsdag
Dinsdag
Op dinsdag, de beursdag, ontvangt u tussen 14.00 en 16.00 uur onze bestelling van alle verkochte partijen. Eventueel kunt u via GROEN-Direkt Online ook tussentijds de verkopen in de gaten houden.
Dinsdag
GROEN-Direkt-honderden-kwekers-plantenaanbod
Beurs Groen Direkt
Woensdag
Woensdag
Op de woensdag, daags na de beurs, levert u de eerste bestelde producten aan bij GROEN-Direkt. Afhankelijk van de leverdatum aan de klant, kan ook later afgeroepen worden.
Woensdag
Beurs Groen Direkt

Algemeen

In deze verklaring is vastgelegd hoe GROEN-Direkt omgaat met de Privacy van haar relaties.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. is gevestigd aan de Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29025168.
Deze Privacy Verklaring kan in de toekomst gewijzigd worden als wet en regelgeving dit vereist of als zienswijzen veranderen.
Ook voordat deze verklaring was opgesteld, is GROEN-Direkt altijd zorgvuldig omgesprongen met de persoonsgegevens van haar relaties. Door deze verklaring verandert dat niet buiten het feit dat er in detail een paar aspecten beter gestroomlijnd zijn.

https://www.groen-direkt.nl

Van iedere bezoeker op de GROEN-Direkt site wordt tijdens zijn aanwezigheid zijn surfgedrag vastgelegd en gekoppeld aan het IP-adres. Hiermee tracht GROEN-Direkt de werking van de site te optimaliseren. Uw bezoek aan de website van GROEN-Direkt wordt beveiligd met een SSL certificaat. Van Bezoekers die inloggen met een usernaam en een wachtwoord wordt het surfgedrag gedrag vastgelegd en gekoppeld aan de usernaam.

Uw Persoonsgegevens

Als GROEN-Direkt van u persoonsgegevens verzamelt en vastlegt dan gebeurt dit alleen van bestaande en potentiële zakelijke relaties. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het kunnen uitvoeren van zakelijke transacties en het informeren van (potentiële) zakelijke relaties. Dit informeren doet GROEN-Direkt frequent bij actieve relaties en periodiek bij inactieve en potentiële relaties.
Van haar medewerkers heeft GROEN-Direkt vanzelfsprekend meer gegevens vastgelegd. Van het GROEN-Direkt Privacy beleid m.b.t. dit punt is iedere medewerker persoonlijk op de hoogte en ook dit beleid voldoet aan de wettelijke vereisten.
Nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Bedrijfsnaam, contactpersoon en e-mailadres worden automatisch in Mailchimp opgeslagen.
Uw persoonsgegevens worden verder vastgelegd in de GROEN-Direkt database. Deze database is beveiligd met een aan een user gekoppeld wachtwoord. Users zijn medewerkers van GROEN-Direkt of namens GROEN-Direkt ingehuurde personen. De database is beschermd tegen externe benadering door beveiligingssoftware die voorzien is van recente updates.

Mocht GROEN-Direkt persoonsgegevens delen met derden dan is dat met het doel zoals in deze verklaring is vastgelegd. Wij delen niet meer gegevens dan nodig is met derden en wij hebben van hen een Verwerkersovereenkomst. Op een andere wijze worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, u kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en wissen mits dit niet in strijd is met geldende wet en regelgeving.
Heeft u vragen over het Privacybeleid van GROEN-Direkt? Stuur dan een e-mail naar info@groen-direkt.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens kunt u dit e-mailadres gebruiken.

X