LET OP: Uitleverdata voor en na de Najaarsbeurs
De laatste uitleverdag voor de Najaarsbeurs is vrijdag 19 augustus. In de week
van de Najaarsbeurs leveren wij geen orders uit. De uitleveringen van de
Najaarsbeurs orders zullen vanaf woensdag 31 augustus plaatsvinden.