Armeria Dreameria ® Sweet Dreams

Armeria Dreameria® Sweet Dreams is een mooie, groenblijvende vaste plant met grote, roze bloemen van mei tot en met september. De plant is zeer hittebestendig en winterhard en makkelijk in onderhoud en prima geschikt als bodembedekker. Armeria Dreameria® lijkt op het bekende Engels Gras maar onderscheidt zich door middel van behoorlijk robuustere planteigenschappen. De plant […]

Colour your garden Bloemenmix

Colour your garden Bloemenmix is een in pot gekweekte bloemenmix met minimaal 25 verschillende soorten per pot. De bloemenmix wordt, zonder gebruik te maken van kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen, gekweekt in zes verschillende thema’s: •Snijbloemen•Bijenlokkende bloemen•Eetbare bloemen•Heerlijk ruikende bloemen•Romantische bloemen•Vlinderlokkende bloemen De Colour garden Bloemenmix biedt de consument gedurende de hele zomer een eigen bloementuin […]

Lophomyrtus ralphii ‘White Tiger’

Lophomyrtus ralphii ‘White Tiger’ is een bossige groenblijvende heester. Het donkerrode blad is creme-wit gerand met een roze gloed. De bloempjes zijn schotelvormig met opvallende lange meeldraden. De struik is zéér gemakkelijk te snoeien en vorm te geven en is een ideale plant voor o.a. op terras en balkon. ‘White Tiger is 5 jaar geleden […]

Rhododendron Hybrid ‘Grifie’

Jules Block N.V. Grote favoriet op de vakbeurs PLANTARIUM|GROEN-Direkt was Rhododendron Hybrid ‘Grifie’. De noviteit van Jules Block N.V. uit Lochristi (B) kreeg de meeste stemmen van de vakbezoekers. ‘Grifie’ is een Rhododendron Hybride met prachtig groot blad, grote knop en bloem. De tweekleurige bloem met zijn rood/roze gekartelde rand en witte binnenkant is uitzonderlijk […]

Rhododendron Hybride ‘Grifie’

’Grifie’ is een Rhododendron Hybride met een mooi groot blad , grote knop en bloem. De tweekleurige bloem met zijn rode/roze gekartelde rand en witte binnenzijde is uitzonderlijk binnen het Rhododendron assortiment. ‘Grifie’ is een natuurlijke vroeg bloeiende soort (begin maart) met vorstbestendigheid tot -10°C. Door zijn natuurlijke vroege bloei kan ‘Grifie’ makkelijk voor Valentijn […]

Koeienurine – het vloeibare goud!

Urinebank.nl is een plek waar vraag en aanbod van koeienurine samenkomt. Koeienurine is rijk aan stikstof en kali en daardoor een uitstekende kunstmestvervanger voor planten.De koeienurine wordt door het innovatieve CowToilet (van Hanskamp) direct onder de staart van de koe opgevangen. Doordat de urine niet in aanraking komt met de mest op de vloer van […]

Helleborus ‘Purple Joy’

Helleborus ‘Purple Joy’ is een nieuwe roze-rood bloeiende Helleborus hybride. De plant bloeit rijk en al in een jong stadium verschijnen de bloemen. De bloei is van januari tot april. ‘Purple Joy’ wordt aangeboden in P9 en is direct beschikbaar. Stegroplant uit Boskoop is de inzender van deze plant en brengt hem ook in de […]

Green Elements

Green Elements bestaat uit een exclusief geselecteerd assortiment Coniferen, de “ESSENTIALS IN YOUR GARDEN”. De collectie kenmerkt zich door diverse variëteiten, van meer gangbare contrastrijke soorten tot specials. Dit ontzorgt de afnemer, hij vindt op één adres een innovatief assortiment aan Coniferen, daarnaast kan hij zich met deze noviteiten onderscheiden in de markt. Alle planten […]

Pyracantha Orange Star

Pyracantha Orange Star is een doornloze Pyracantha die met veel passie, tijd en aandacht is veredeld door Henk van der Sar. Pyracantha Orange Star is uniek, geeft de plant een nieuw imago en maakt de consument enthousiast!Orange Star heeft de volgende eigenschappen:• Geen doornen (echt een unicum!)• Bloemen/vruchten op 2-jarig hout• Gezond loof• Grote hoeveelheid […]

Mangave Mad about Mangave® ‘Blazing Saddles’

Mangave is een intergenerieke hybride en heeft het beste van beide ouders: de duurzaamheid en grote, architectonische vormen van Agave, de unieke kleuren en tekening van Manfreda. Ook de zachtere stekels komen van Manfreda waardoor Mangave gemakkelijk te hanteren is. The Mad about Mangave®-serie heeft veel variëteiten met interessante vormen en kleuren. De Mangave is […]

Algemeen

In deze verklaring is vastgelegd hoe GROEN-Direkt omgaat met de Privacy van haar relaties.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. is gevestigd aan de Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29025168.
Deze Privacy Verklaring kan in de toekomst gewijzigd worden als wet en regelgeving dit vereist of als zienswijzen veranderen.
Ook voordat deze verklaring was opgesteld, is GROEN-Direkt altijd zorgvuldig omgesprongen met de persoonsgegevens van haar relaties. Door deze verklaring verandert dat niet buiten het feit dat er in detail een paar aspecten beter gestroomlijnd zijn.

https://www.groen-direkt.nl

Van iedere bezoeker op de GROEN-Direkt site wordt tijdens zijn aanwezigheid zijn surfgedrag vastgelegd en gekoppeld aan het IP-adres. Hiermee tracht GROEN-Direkt de werking van de site te optimaliseren. Uw bezoek aan de website van GROEN-Direkt wordt beveiligd met een SSL certificaat. Van Bezoekers die inloggen met een usernaam en een wachtwoord wordt het surfgedrag gedrag vastgelegd en gekoppeld aan de usernaam.

Uw Persoonsgegevens

Als GROEN-Direkt van u persoonsgegevens verzamelt en vastlegt dan gebeurt dit alleen van bestaande en potentiële zakelijke relaties. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het kunnen uitvoeren van zakelijke transacties en het informeren van (potentiële) zakelijke relaties. Dit informeren doet GROEN-Direkt frequent bij actieve relaties en periodiek bij inactieve en potentiële relaties.
Van haar medewerkers heeft GROEN-Direkt vanzelfsprekend meer gegevens vastgelegd. Van het GROEN-Direkt Privacy beleid m.b.t. dit punt is iedere medewerker persoonlijk op de hoogte en ook dit beleid voldoet aan de wettelijke vereisten.
Nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Bedrijfsnaam, contactpersoon en e-mailadres worden automatisch in Mailchimp opgeslagen.
Uw persoonsgegevens worden verder vastgelegd in de GROEN-Direkt database. Deze database is beveiligd met een aan een user gekoppeld wachtwoord. Users zijn medewerkers van GROEN-Direkt of namens GROEN-Direkt ingehuurde personen. De database is beschermd tegen externe benadering door beveiligingssoftware die voorzien is van recente updates.

Mocht GROEN-Direkt persoonsgegevens delen met derden dan is dat met het doel zoals in deze verklaring is vastgelegd. Wij delen niet meer gegevens dan nodig is met derden en wij hebben van hen een Verwerkersovereenkomst. Op een andere wijze worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, u kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en wissen mits dit niet in strijd is met geldende wet en regelgeving.
Heeft u vragen over het Privacybeleid van GROEN-Direkt? Stuur dan een e-mail naar info@groen-direkt.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Général

Cette déclaration indique comment GROEN-Direkt traite la confidentialité de ses relations commerciales.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. est situé à Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, Pays-Bas et est enregistré à la Chambre de Commerce sous le numéro 29025168.
La présente déclaration de confidentialité peut être modifiée à l’avenir si la loi ou la réglementation l’exige, ou si les vues changent.
Avant même la rédaction de cette déclaration, GROEN-Direkt a toujours traité avec soin les données personnelles de ses relations commerciales. Cette déclaration n’y change rien, si ce n’est que certains aspects sont mieux rationalisés dans le détail.

https://www.groen-direkt.nl

Le comportement de navigation de chaque visiteur du site GROEN-Direkt est enregistré et lié à l’adresse IP. GROEN-Direkt s’efforce ainsi d’optimiser le fonctionnement du site. Votre visite sur le site web de GROEN-Direkt est sécurisée par un certificat SSL. Le comportement de navigation des visiteurs qui se connectent avec un nom d’utilisateur et un mot de passe est enregistré et lié au nom d’utilisateur.

Vos données personnelles

Si GROEN-Direkt collecte et enregistre des données personnelles vous concernant, il le fera uniquement à partir de relations commerciales existantes et potentielles. L’enregistrement de ces données a pour but de permettre l’exécution des transactions commerciales et d’informer les relations commerciales (potentielles). GROEN-Direkt informe fréquemment les relations actives et informe périodiquement les relations inactives et potentielles.
Bien entendu, GROEN-Direkt a enregistré davantage de données sur ses employés. Chaque employé est personnellement informé de la politique de confidentialité de GROEN-Direkt sur ce point et cette politique répond également aux exigences légales.
Les bulletins d’information sont envoyés via Mailchimp. Le nom de l’entreprise, la personne de contact et l’adresse électronique sont automatiquement enregistrés dans Mailchimp.
Vos données personnelles seront ensuite enregistrées dans la base de données de GROEN-Direkt. Cette base de données est protégée par un mot de passe lié à un utilisateur. Les utilisateurs sont des employés de GROEN-Direkt ou des personnes engagées au nom de GROEN-Direkt. La base de données est protégée de tout accès externe par un logiciel de sécurité avec des mises à jour récentes.

Si GROEN-Direkt partage des données personnelles avec des tiers, ce sera dans le but énoncé dans cette déclaration. Nous ne partageons pas plus de données que nécessaire avec des tiers et nous avons un accord de traitement avec eux. Dans le cas contraire, vos données personnelles ne seront pas mises à disposition ou vendues à des tiers.
Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, vous pouvez faire rectifier et supprimer vos données personnelles à condition que cela ne soit pas en violation des lois et règlements applicables.
Avez-vous des questions sur la politique de confidentialité de GROEN-Direkt ? Veuillez envoyer un courriel à info@groen-direkt.nl. Vous pouvez également utiliser cette adresse électronique si vous avez des questions concernant vos données.

X