Cortaderia selloana ‘Day2’ (TINY PAMPA GOLD)

Cortaderia selloana ‘Day2’ (TINY PAMPA GOLD) is one of the shortest Cortaderias on the market. TINY PAMPA GOLD blooms abundantly, even as a 1- and 2-year-old plant. This Cortaderia has a very compact growth and becomes about 50-60 cm high including flower. Ideal for the smaller garden or on the terrace in a pot n […]

NATURE 2 NATURE

Het totaalconcept NATURE 2 NATURE is een speciaal geselecteerd assortiment ter bevordering van de biodiversiteit, onderverdeeld in 4 categorieën: Birds, Bees, Butterflies en Bugs. Alle planten (winterhard assortiment) zijn voorzien van een soort specifiek etiket met een inspiratievolle weergave van de plant. Tekst en beeld geven weer welk dier(en) de plant aantrekt. De achterzijde is […]

Concept Happy Youchera™

Tijdens PLANTARIUM|GROEN-Direkt worden twee nieuwe Heuchera’s, namelijk Heuchera Pinky Panky® en Heuchera Snowy Panky®, van het concept Happy Youchera™ gepresenteerd.Het concept Happy Youchera™ bestaat uit Heuchera’s van veredelaar Dirk Scheys, die allemaal geselecteerd zijn op hun overleving tijdens de winter in de tuin. Deze soorten zijn dus – veel beter dan de gemiddelde Heuchera – […]

Concept: Eco2Grass, Plant: Miscanthus Eco2Grass

Olifantengras is één van de mooiste en grootste grassoorten. Het fraai ogende gewas kan prima als wind- en geluidsbescherming fungeren. De stevige stengels en ranke lange bladeren van deze vaste plant groeien enorm snel. Het gras heeft nauwelijks onderhoud nodig en slaat van nature uitzonderlijk veel CO2 op. De Jong Plant bv uit Boskoop doet […]

Cryptomeria japonica ‘Tomahawk’

Cryptomeria japonica ‘Tomahawk’ heeft een combinatie van sprieten (zoals Cryptomeria jap. ‘Dinger’) en cristaten/kammen (zoals bijvoorbeeld Cryptomeria jap. ‘Cristata’ heeft). De kammen doen denken aan de vorm van een Tomahawk bijl, vandaar de naam ‘Tomahawk’. De plant is fris groen van kleur en heeft een compacte struikgroei. De mutatie is gevonden in een Cryptomeria jap. […]

Perovskia atriplicifolia ‘Kuperba’ (BLUE ARROW)

Perovskia atriplicifolia ‘Kuperba’ (BLUE ARROW) is steil opgaand groeiend en groeikrachtig. Deze nieuwe variëteit is een duidelijke verbetering van ‘Blue Spire’, die nogal uiteenvalt. De bloemen van BLUE ARROW zijn lilablauw, het blad en de takken zijn grijsgroen en sterk geurend. Perovskia wordt Russische salie genoemd.De plant is gewonnen door H.J.M. Kuijf uit Boskoop, die […]

Physocarpus opulifolius ‘LP1’ (MAGIC BALL)

Physocarpus opulifolius ‘LP1’ (MAGIC BALL) heeft een compacte groeiwijze en vertakt gemakkelijk (ook zonder snoei). Een gemakkelijke tuinplant, die geen speciale verzorging nodig heeft! MAGIC BALL loopt in het voorjaar uit met licht-oranje scheuten die in de zomer verkleuren naar geel, oranje & rood. In het najaar kleurt het blad felrood. De MAGIC BALL bloeit […]

Spiraea japonica ‘BB’

Spiraea japonica ‘BB’ heeft een voor Spiraea unieke blad en bloemvorm. Het blad is ovaalvormig en donkergroen van kleur, de bloemen zijn donkerrood. De plant wordt maximaal 60 cm hoog en is niet gevoelig voor meeldauw. Het product is vanaf 2023 beschikbaar in P9 tot C3 en zeer geschikt voor het retail kanaal. De plant […]

Acer palmatum ‘Opstal11’ (ROYAL GARNET)

Acer palmatum ‘Opstal11’ (ROYAL GARNET) heeft gevederde, granaatkleurige bladeren die in de herfst naar oranje-rood verkleuren. De plant heeft een zeer krachtige, verspreidende en hangende groeiwijze. ROYAL GARNET groeit tot 90 cm in twee jaar en tot 200 cm in zeven jaar. Hij houdt van vochtige, goed doorlatende grond en een plekje in de zon […]

Agapanthus ‘AMDB002′ (EVERPANTHUS POPPIN’ STAR)

Agapanthus ‘AMDB002′ (EVERPANTHUS POPPIN’ STAR) is een mooie aanvulling op de Everpanthus® serie die bekend staat om hun lange bloeiperiode en goede herbloei. POPPIN’ STAR heeft volle bloemhoofden en een overvloed aan gestreepte violetblauw met witte bloemen. De plant is winterhard tot circa -12°C, wordt zo’n 60 cm hoog en 70 cm breed en is […]

Algemeen

In deze verklaring is vastgelegd hoe GROEN-Direkt omgaat met de Privacy van haar relaties.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. is gevestigd aan de Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29025168.
Deze Privacy Verklaring kan in de toekomst gewijzigd worden als wet en regelgeving dit vereist of als zienswijzen veranderen.
Ook voordat deze verklaring was opgesteld, is GROEN-Direkt altijd zorgvuldig omgesprongen met de persoonsgegevens van haar relaties. Door deze verklaring verandert dat niet buiten het feit dat er in detail een paar aspecten beter gestroomlijnd zijn.

https://www.groen-direkt.nl

Van iedere bezoeker op de GROEN-Direkt site wordt tijdens zijn aanwezigheid zijn surfgedrag vastgelegd en gekoppeld aan het IP-adres. Hiermee tracht GROEN-Direkt de werking van de site te optimaliseren. Uw bezoek aan de website van GROEN-Direkt wordt beveiligd met een SSL certificaat. Van Bezoekers die inloggen met een usernaam en een wachtwoord wordt het surfgedrag gedrag vastgelegd en gekoppeld aan de usernaam.

Uw Persoonsgegevens

Als GROEN-Direkt van u persoonsgegevens verzamelt en vastlegt dan gebeurt dit alleen van bestaande en potentiële zakelijke relaties. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het kunnen uitvoeren van zakelijke transacties en het informeren van (potentiële) zakelijke relaties. Dit informeren doet GROEN-Direkt frequent bij actieve relaties en periodiek bij inactieve en potentiële relaties.
Van haar medewerkers heeft GROEN-Direkt vanzelfsprekend meer gegevens vastgelegd. Van het GROEN-Direkt Privacy beleid m.b.t. dit punt is iedere medewerker persoonlijk op de hoogte en ook dit beleid voldoet aan de wettelijke vereisten.
Nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Bedrijfsnaam, contactpersoon en e-mailadres worden automatisch in Mailchimp opgeslagen.
Uw persoonsgegevens worden verder vastgelegd in de GROEN-Direkt database. Deze database is beveiligd met een aan een user gekoppeld wachtwoord. Users zijn medewerkers van GROEN-Direkt of namens GROEN-Direkt ingehuurde personen. De database is beschermd tegen externe benadering door beveiligingssoftware die voorzien is van recente updates.

Mocht GROEN-Direkt persoonsgegevens delen met derden dan is dat met het doel zoals in deze verklaring is vastgelegd. Wij delen niet meer gegevens dan nodig is met derden en wij hebben van hen een Verwerkersovereenkomst. Op een andere wijze worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, u kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en wissen mits dit niet in strijd is met geldende wet en regelgeving.
Heeft u vragen over het Privacybeleid van GROEN-Direkt? Stuur dan een e-mail naar info@groen-direkt.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Général

Cette déclaration indique comment GROEN-Direkt traite la confidentialité de ses relations commerciales.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. est situé à Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, Pays-Bas et est enregistré à la Chambre de Commerce sous le numéro 29025168.
La présente déclaration de confidentialité peut être modifiée à l’avenir si la loi ou la réglementation l’exige, ou si les vues changent.
Avant même la rédaction de cette déclaration, GROEN-Direkt a toujours traité avec soin les données personnelles de ses relations commerciales. Cette déclaration n’y change rien, si ce n’est que certains aspects sont mieux rationalisés dans le détail.

https://www.groen-direkt.nl

Le comportement de navigation de chaque visiteur du site GROEN-Direkt est enregistré et lié à l’adresse IP. GROEN-Direkt s’efforce ainsi d’optimiser le fonctionnement du site. Votre visite sur le site web de GROEN-Direkt est sécurisée par un certificat SSL. Le comportement de navigation des visiteurs qui se connectent avec un nom d’utilisateur et un mot de passe est enregistré et lié au nom d’utilisateur.

Vos données personnelles

Si GROEN-Direkt collecte et enregistre des données personnelles vous concernant, il le fera uniquement à partir de relations commerciales existantes et potentielles. L’enregistrement de ces données a pour but de permettre l’exécution des transactions commerciales et d’informer les relations commerciales (potentielles). GROEN-Direkt informe fréquemment les relations actives et informe périodiquement les relations inactives et potentielles.
Bien entendu, GROEN-Direkt a enregistré davantage de données sur ses employés. Chaque employé est personnellement informé de la politique de confidentialité de GROEN-Direkt sur ce point et cette politique répond également aux exigences légales.
Les bulletins d’information sont envoyés via Mailchimp. Le nom de l’entreprise, la personne de contact et l’adresse électronique sont automatiquement enregistrés dans Mailchimp.
Vos données personnelles seront ensuite enregistrées dans la base de données de GROEN-Direkt. Cette base de données est protégée par un mot de passe lié à un utilisateur. Les utilisateurs sont des employés de GROEN-Direkt ou des personnes engagées au nom de GROEN-Direkt. La base de données est protégée de tout accès externe par un logiciel de sécurité avec des mises à jour récentes.

Si GROEN-Direkt partage des données personnelles avec des tiers, ce sera dans le but énoncé dans cette déclaration. Nous ne partageons pas plus de données que nécessaire avec des tiers et nous avons un accord de traitement avec eux. Dans le cas contraire, vos données personnelles ne seront pas mises à disposition ou vendues à des tiers.
Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, vous pouvez faire rectifier et supprimer vos données personnelles à condition que cela ne soit pas en violation des lois et règlements applicables.
Avez-vous des questions sur la politique de confidentialité de GROEN-Direkt ? Veuillez envoyer un courriel à info@groen-direkt.nl. Vous pouvez également utiliser cette adresse électronique si vous avez des questions concernant vos données.

X